Biotechnology ABAC

 
 
student-info
 
 
 
 
You are here: กิจกรรมนักศึกษา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีชีวภาพ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน FoSTAT 2011 (16 มิถุนายน นี้)
 
 

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีชีวภาพ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน FoSTAT 2011 (16 มิถุนายน นี้)

FoSTAT2011อีกครั้งในปีนี้ ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ “การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” (FoSTAT- Nestlé Quiz Bowl 2011) เป็นหนึ่งใน 16 ทีม จาก 60 ทีมตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารทั่วประเทศ โดยจะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันพฤหัส ที่ 16 มิถุนายน 2511 นี้ @ BITECH บางนา

 คลังรูปภาพ