Biotechnology ABAC

 
 
student-info
 
 
 
 
You are here: ศิษย์เก่า นางสาวภัคชุดา โอวาทวรพร
 
 

นางสาวภัคชุดา โอวาทวรพร

ชื่อ-สกุล: นางสาวภัคชุดา โอวาทวรพร รุ่น 42X

สถานที่ทำงานปัจจุบัน: Oxfam GB

ตำแหน่ง: Administrative support

 

 

ความรู้สึกที่มีต่อคณะ

“ที่คณะสอนเยอะมากค่ะ  ประสบการณ์ที่ได้ พี่เอามาใช้ในการทำงานเหมือนทุกสิ่งที่ได้พบในการเรียน  การทำ Lab ฝึกให้เราสามารถปรับตัวทำงานให้เข้ากับองค์กรได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการสร้างระบบในการทำงาน ตอนนี้เดียร์ทำงานเสมือนเป็นเลขาของผู้บริหาร 7 คน ถ้าแค่ทำงานให้คนเดียวคิดว่ายากแล้ว เราต้องจัดการตนเองและผู้อื่นให้ทำงานได้ทันเวลา ทำให้ต้องรู้จักการวางแผน  มองวิธีการทำงานให้เป็น ซึ่งประสบการณ์จากการทำ Lab สามารถทำให้เรามาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ ยกตัวอย่างเช่น การจัดการสารเคมี อุปกรณ์ สารตัวไหนที่มีปัญหาต้องทำอย่างไร เมื่อเกิดปัญหาต้องมองแบบไหน และยังต้องคอยสนับสนุนเพื่อนร่วมงานให้งานบรรลุไปได้ด้วยดี

ความรู้สึกซาบซึ้งต่อพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงร.๙ เดียร์ได้ตระหนักถึงมันเมื่อตอนที่คณะพาไปทัศนศึกษาที่สวนจิตรลดา ในหลวงท่านทรงงานเยอะมาก วังของท่านอยู่ที่กรุงเทพฯ แต่ท่านเสด็จขึ้นเหนือ ล่องใต้ตลอดรัชกาล  ตอนนั้นที่อาจารย์พาไป เป็นการทัศนศึกษาในวิชา Industrial Food Processing I ได้ไปดูโรงรีดนมวัว และแพะเลี้ยง โรงกลั่นน้ำมันไบโอดีเซล แปลงนาทดลองสีเขียว ที่สวนจิตรลดาเป็นวังใหญ่โต แต่เราไม่คิดว่าจะมีพื้นที่ไว้ทำการทดลองมากมายขนาดนี้ ในวังมีทั้งแปลงปลูกข้าวทดลอง ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่รวบรวมเนื้อเยื่อพืชใกล้สูญพันธุ์ในประเทศ โรงสีข้าวทำจากไม้สักทอง แกลบจากโรงสีก็นำมาทำถ่านอัดแท่ง โรงงานอาหารขนาดย่อมๆ ที่แปรรูปวัตถุดิบตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ เมื่อคิดดูแล้วพระเจ้าแผ่นดินไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้ แต่ท่านก็ทำ และท่านยังได้สร้างและเผยแพร่ ”ทฤษฎีใหม่” สู่ประชาชนของท่านอีกด้วย”

มีอะไรจะฝากถึงนักศึกษาปัจจุบัน?

“บางวิชาน้องๆ อาจจะยังไม่เห็นประโชยน์ เช่น วิชา Drawing บางคนอาจคิดว่าเป็นแค่วิชาวาดภาพ หรือวาดรูป แต่นักศึกษาจะได้เห็นการประยุกต์ใช้ เปลี่ยนมุมมองในชีวิตประจำวัน ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองของเราและเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ถ้าเรามีปัญหาแบบนี้เราจะทำอย่างไร เราเขียน Flow chart เพื่อให้เห็นลำดับขั้นตอนเอาไว้ในหัวเราก็ได้ เช่นเดียวกับการทำ Lab ที่เราต้องทำ Lesson plan เราก็สามารถเอามาประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น เรื่องความสะอาด มีการคิดเป็นขั้นเป็นตอน และหลายอย่างที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์ แต่เป็นประโยชน์ นี่คือมุมมองของเดียร์”