You are here:: โครงการที่ปรึกษากิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
 
 

โครงการที่ปรึกษากิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

foodproject_8122016

"โครงการที่ปรึกษากิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป"

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครที่นี่